top of page

Calon Lân (Trad. arr. Here Be Dragons)

This song is actually a hymn. It is sung by crowds at rugby matches and in pub sing songs in Wales. I learned to sing this song in "The Old Arcade" in Cardiff.

Brychan sings it beautifully on our Gwlad album.

Nid wi'n gofyn bywyd moethus
Aur y byd na'i berlau man
Gofyn 'rwyf am galon hapus
Calon onest calon lan

CYTGAN
Calon lan yn llawn daioni
Tecach yw na'r lili dlos
Dim ond calon lan all ganu
Canu'r dydd ar chanu'r nos

Pe dymunwn olud bydol
Chwim adenydd iddo sydd
Golud calon lan rinweddol
Yn dwyn bythol elw fydd

CYTGAN

Hwyr a bore fy nymuniad
Esgyn ar adenydd can
Ar i Dduw, er mwyn fy Ngheidwad
Rhoddi imi calon lan


(c) 1997 Katt Pie Records

bottom of page