top of page

Moliannwn (Trad. arr Here Be Dragons)

A very popular song in Wales it's been recorded by lots of people including by several friends. Again I believe this is an American song translated into Welsh. I've never heard an English language version though, so maybe I was misinformed. If anyone reading this knows the American version please let me know.

Nawr lanciau rhoddwn glod y mae'r gwanwyn wedi dod
Y gaeaf a'r oerni ar aeth heibio
Daw'r coed i wisg'u dail ar mwyniant mwyn yr haul
A'r wyn ar y dolydd i brancio


CYTGAN
Moliannwn oll yn llon
Mae amswer gwell i ddyfod ha haleliwlia
Ac ar ol y tywydd drwg fe wnawn arian fel y mwg
Mae arwyddion dymunol o'n blaenau
Fwdl ladl la fwdl ladl la
Fw la la la la la la


Daw'r Robin goch yn llon i diwnio ar y fron
A cheiliog y Rhedyn i ganu
A chawn glywed wiparwhîl a llyffantod wrth y fil
O'r goedwig yn mwmian chwibanu

CYTGAN

Fe awn i lawr i'r dre gwir ddedwydd fydd ein lle
A lawnder o ganu ac o ddawnsio
A chwmpeini naw neu ddeg o enethod glân y theg
Lle mae mwyniant y byd yn disgleirio

CYTGAN


(c) 2015 Katt Pie Records

bottom of page